8 czerwca SOBOTA

Godz.WydziałForma/poziom/czas trwania/kierunek/specjalność studiów
9:00Wydział NeofilologiiStudia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia: filologia arabska; japonistyka; turkologia; sinologia; filologia germańska; filologia hiszpańska; filologia portugalska; filologia romańska; filologia włoska; filologia skandynawska specjalność filologia duńska; filologia skandynawska specjalność filologia norweska; filologia skandynawska specjalność filologia szwedzka; językoznawstwo i zarządzanie informacją; filologie regionów specjalność indologia; filologie regionów specjalność filologia węgierska; filologie regionów specjalność lingwistyka kulturowa (region europejski: bałtycki); filologie regionów specjalność lingwistyka kulturowa (region azjatycki: dalekowschodni); lingwistyka stosowana; lingwistyka stosowana specjalność Applied Linguistics and Intercultural Communication; lingwistyka stosowana specjalność lingwistyka komputerowa; filologia wschodniosłowiańska specjalność filologia białoruska; filologia wschodniosłowiańska specjalność filologia rosyjska z filologią angielską; filologia wschodniosłowiańska specjalność filologia rosyjska; filologia wschodniosłowiańska specjalność filologia ukraińska; filologia wschodniosłowiańska specjalność filologia ukraińska z filologią angielską; filologia wschodniosłowiańska specjalność filologia rosyjska z filologią ukraińską; filologia wschodniosłowiańska specjalność filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną   

Studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia: filologia arabska; japonistyka; turkologia; sinologia; filologia germańska; język niemiecki i komunikacja w biznesie; tłumaczenie ustne; filologia romańska; filologia włoska; filologia skandynawska; komunikacja wizerunkowo-mediacyjna; filologia hiszpańska; lingwistyka stosowana; lingwistyka stosowana specjalność Empirical Linguistics and Language Documentation; filologia wschodniosłowiańska specjalność filologia rosyjska; językoznawstwo i zarządzanie informacją; językoznawstwo i zarządzanie informacją specjalność interlingwistyka  

Studia niestacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia: filologia germańska; filologia wschodniosłowiańska specjalność filologia rosyjska; japonistyka  

Studia niestacjonarne 2-letnie drugiego stopnie: filologia germańska; filologia hiszpańska; filologia romańska; filologia wschodniosłowiańska specjalność rosyjska; filologia włoska
11:30Wydział Psychologii i KognitywistykiStudia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia i 2-letnie drugiego stopnia: kognitywistyka  

Studia stacjonarne i niestacjonarne 5-letnie jednolite magisterskie: psychologia

9 czerwca NIEDZIELA

Godz.WydziałForma/poziom/czas trwania/kierunek/specjalność studiów
9:00Wydział Studiów EdukacyjnychStudia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia: pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne; pedagogika specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza; pedagogika specjalność socjoterapia i promocja zdrowia; pedagogika specjalność resocjalizacja; pedagogika specjalność pedagogika środowiskowa i animacja społeczności lokalnych  

Studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia: pedagogika specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną; pedagogika specjalność resocjalizacja z elementami kryminologii; pedagogika specjalność wczesne wspomaganie rozwoju dziecka; pedagogika specjalność poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna; pedagogika specjalność resocjalizacja nieletnich; pedagogika specjalność socjoterapia i promocja zdrowia; pedagogika specjalność zarządzanie oświatą
12:00Wydział Studiów EdukacyjnychStudia stacjonarne 5-letnie jednolite magisterskie: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna; pedagogika specjalna
14:30Wydział Studiów EdukacyjnychStudia niestacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia: pedagogika specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza; pedagogika specjalność resocjalizacja  

Studia niestacjonarne 2-letnie drugiego stopnia: pedagogika specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną; pedagogika specjalność poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna; pedagogika specjalność resocjalizacja z elementami kryminologii; pedagogika specjalność wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  

Studia niestacjonarne 5-letnie jednolite magisterskie: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

15 czerwca SOBOTA

Godz.WydziałForma/poziom/czas trwania/kierunek/specjalność studiów
14:00Wydział Nauk Politycznych i DziennikarstwaStudia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia i 2-letnie drugiego stopnia: bezpieczeństwo narodowe  

Studia niestacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia i 2-letnie drugiego stopnia: bezpieczeństwo narodowe  

Studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia i 2-letnie drugiego stopnia: stosunki międzynarodowe  

Studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia: stosunki międzynarodowe (w języku angielskim)  

Studia niestacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia i 2-letnie drugiego stopnia: stosunki międzynarodowe  

Studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia: zarządzanie państwem  

Studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia: dziennikarstwo i komunikacja społeczna (w języku angielskim); zarządzanie państwem (w języku angielskim)
17:00Wydział Nauk Politycznych i DziennikarstwaStudia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia i 2-letnie drugiego stopnia: politologia  

Studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia i 2-letnie drugiego  stopnia: dziennikarstwo i komunikacja społeczna  

Studia niestacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia i 2-letnie drugiego stopnia: dziennikarstwo i komunikacja społeczna  

Studia stacjonarne i niestacjonarne 2-letnie drugiego stopnia: nowe media w komunikacji  

Studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia: produkcja audiowizualna

16 czerwca NIEDZIELA

Godz.WydziałForma/poziom/czas trwania/kierunek/specjalność studiów
9:00Wydział Prawa i AdministracjiStudia stacjonarne 5-letnie jednolite magisterskie: prawo  

Studia niestacjonarne 5-letnie jednolite magisterskie: prawo
12:00Wydział Prawa i AdministracjiStudia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia i 2-letnie drugiego stopnia: administracja; prawo europejskie  

Studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia: European Legal Studies  

Studia niestacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia i 2-letnie drugiego stopnia: administracja
14:30Wydział Prawa i AdministracjiStudia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia: zarządzanie i prawo w biznesie  

Studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia: kierunek prawno-ekonomiczny; zarządzanie i prawo w biznesie  

Studia niestacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia i 2-letnie drugiego stopnia: zarządzanie i prawo w biznesie
16:30Wydział AnglistykiStudia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia: filologia angielska; filologia angielsko-celtycka; filologia angielsko-chińska; English Studies: Literature and Culture; English Linguistics: Theories, Interfaces, Technologies; studia niderlandystyczne  

Studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia: filologia angielska; Language and Communication in Healthcare; Language, Mind, Technology; studia niderlandystyczne; tłumaczenie konferencyjne polsko-angielskie; tłumaczenie kreatywne i specjalistyczne  

Studia niestacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia i 2-letnie drugiego stopnia: filologia angielska