11 maja SOBOTA

Godz.WydziałForma/poziom/czas trwania/kierunek/specjalność studiów
11:30Wydział ArcheologiiStudia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia: archeologia

Studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia: archeologia
Wydział HistoriiStudia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia: gospodarka i ekonomia w dziejach; historia; humanistyka w szkole-polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie; Liberal Arts and Sciences; wschodoznawstwo  

Studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia: historia; wschodoznawstwo
Wydział Nauk o SztuceStudia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia: historia sztuki; muzykologia  

Studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia: historia sztuki; muzykologia
Wydział TeologicznyStudia stacjonarne 6-letnie jednolite magisterskie: teologia specjalność kapłańska  

Studia stacjonarne i niestacjonarne 5-letnie jednolite magisterskie: teologia specjalność katechetyczno-pastoralna  

Studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie i drugiego stopnia 2-letnie: dialog i doradztwo społeczne  

19 maja NIEDZIELA

Godz.WydziałForma/poziom/czas trwania/kierunek/specjalność studiów
11:30Wydział BiologiiStudia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia: bioinformatyka; biologia; nauczanie biologii i przyrody; biotechnologia; biologia i zdrowie człowieka; ochrona środowiska  

Studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia: bioinformatyka; biologia; nauczanie biologii i przyrody; biotechnologia; Biotechnology; Environmental Protection; neurobiologia; ochrona środowiska  

Studia niestacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia i 2-letnie drugiego stopnia: biologia
14:00Wydział Antropologii i KulturoznawstwaStudia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia: etnologia; kulturoznawstwo; wiedza o teatrze  

Studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia: etnologia specjalność Cultural Differences and Transnational Processes; kulturoznawstwo; kulturoznawstwo specjalność komunikacja międzykulturowa; media interaktywne i widowiska
Wydział FilozoficznyStudia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia: filozofia; filozofia specjalność komunikacja społeczna  

Studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia: filozofia
Wydział SocjologiiStudia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia: praca socjalna; socjologia  

Studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia: praca socjalna; socjologia
16:30Wydział ChemiiStudia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia: chemia specjalność analityka chemiczna; chemia specjalność chemia biologiczna; chemia specjalność chemia kosmetyczna; chemia specjalność chemia materiałowa; chemia specjalność chemia sądowa; chemia specjalność synteza i analiza chemiczna  

Studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia: analityka produktów spożywczych; chemia specjalność analityka chemiczna; chemia specjalność chemia kosmetyczna; chemia specjalność chemia ogólna; chemia specjalność chemia sądowa; chemia materiałowa; Chemistry  

Studia stacjonarne 1,5-roczne drugiego stopnia: chemia  

Studia niestacjonarne 2-letnie drugiego stopnia: chemia

25 maja SOBOTA

Godz.WydziałForma/poziom/czas trwania/kierunek/specjalność studiów
14:00Wydział Filologii Polskiej i KlasycznejStudia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia: bałkanistyka; Central European and Balkan Studies; filologia polska; filologia polska jako obca; filologia specjalność filologia chorwacka; filologia specjalność filologia serbska; filologia klasyczna; filmoznawstwo i kultura mediów; groznawstwo; polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie; studia slawistyczne specjalność studia bohemistyczne; studia slawistyczne specjalność studia bułgarystyczne; studia slawistyczne specjalność studia kroatystyczne; studia slawistyczne specjalność studia serbistyczne; studia śródziemnomorskie  

Studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia: bałkanistyka; filmoznawstwo i kultura mediów; filologia klasyczna; filologia polska; filologia polska jako obca; humanistyka w szkole – polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie; literatura powszechna; Polacy i Niemcy w Europie; polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie; sztuka pisania; studia slawistyczne specjalność studia bohemistyczne; studia slawistyczne specjalność studia kroatystyczne; studia śródziemnomorskie  

Studia niestacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia i 2-letnie drugiego stopnia: filologia polska

26 maja NIEDZIELA

Godz.WydziałForma/poziom/czas trwania/kierunek/specjalność studiów
9:00Wydział Matematyki i InformatykiStudia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia: nauczanie matematyki i informatyki; matematyka  

Studia niestacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia: matematyka  

Studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia: analiza i przetwarzanie danych; matematyka; nauczanie matematyki i informatyki  

Studia niestacjonarne 2-letnie drugiego stopnia: analiza i przetwarzanie danych  

Studia stacjonarne i niestacjonarne 1,5-roczne drugiego stopnia: informatyka  
Wydział FizykiStudia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia: akustyka specjalność protetyka słuchu i ochrona przed hałasem; astronomia; biofizyka specjalność biofizyka molekularna; biofizyka specjalność optyka okularowa z optometrią; fizyka; fizyka medyczna; reżyseria dźwięku  

Studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia: akustyka; astronomia; biofizyka; fizyka; fizyka specjalność Physics of Advanced Materials for Energy Processing; fizyka medyczna; optometria  

Studia stacjonarne 1,5-roczne drugiego stopnia: Aplikacje Internetu Rzeczy  

Studia niestacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia: biofizyka specjalność optyka okularowa z optometrią; reżyseria dźwięku  

Studia niestacjonarne 2-letnie drugiego stopnia: optometria
11:30Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki PrzestrzennejStudia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia: gospodarka przestrzenna  

Studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia: gospodarka przestrzenna  

Studia stacjonarne i niestacjonarne 1,5-roczne drugiego stopnia: gospodarka przestrzenna
Wydział Nauk Geograficznych i GeologicznychStudia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia: geografia; geografia specjalność ekologia miasta; geografia specjalność geoanaliza społeczno-ekonomiczna; geografia specjalność geo-grafika; geografia specjalność hydrologia, meteorologia i klimatologia; geologia; turystyka i rekreacja; zarządzanie środowiskiem  

Studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia: geografia; geografia specjalność hydrologia, meteorologia i klimatologia; geologia; turystyka i rekreacja; zarządzanie środowiskiem  

Studia stacjonarne 1,5-roczne drugiego stopnia: geoinformacja; geologia; kartografia i geomatyka  

Studia niestacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia: geografia; turystyka i rekreacja
14:00Wydział EtnolingwistykiStudia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia: etnolingwistyka; etnolingwistyka specjalność bałtologia; etnolingwistyka specjalność wietnamistyka; filologia koreańska; hebraistyka  

Studia stacjonarne 2- letnie drugiego stopnia: etnolingwistyka; filologia koreańska; hebraistyka  

Studia niestacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia: etnolingwistyka; filologia koreańska  

Studia niestacjonarne 2-letnie drugiego stopnia: etnolingwistyka

8 czerwca SOBOTA

Godz.WydziałForma/poziom/czas trwania/kierunek/specjalność studiów
9:00Wydział NeofilologiiStudia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia: filologia arabska; japonistyka; turkologia; sinologia; filologia germańska; filologia hiszpańska; filologia portugalska; filologia romańska; filologia włoska; filologia skandynawska specjalność filologia duńska; filologia skandynawska specjalność filologia norweska; filologia skandynawska specjalność filologia szwedzka; językoznawstwo i zarządzanie informacją; filologie regionów specjalność indologia; filologie regionów specjalność filologia węgierska; filologie regionów specjalność lingwistyka kulturowa (region europejski: bałtycki); filologie regionów specjalność lingwistyka kulturowa (region azjatycki: dalekowschodni); lingwistyka stosowana; lingwistyka stosowana specjalność Applied Linguistics and Intercultural Communication; lingwistyka stosowana specjalność lingwistyka komputerowa; filologia wschodniosłowiańska specjalność filologia białoruska; filologia wschodniosłowiańska specjalność filologia rosyjska z filologią angielską; filologia wschodniosłowiańska specjalność filologia rosyjska; filologia wschodniosłowiańska specjalność filologia ukraińska; filologia wschodniosłowiańska specjalność filologia ukraińska z filologią angielską; filologia wschodniosłowiańska specjalność filologia rosyjska z filologią ukraińską; filologia wschodniosłowiańska specjalność filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną   

Studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia: filologia arabska; japonistyka; turkologia; sinologia; filologia germańska; język niemiecki i komunikacja w biznesie; tłumaczenie ustne; filologia romańska; filologia włoska; filologia skandynawska; komunikacja wizerunkowo-mediacyjna; filologia hiszpańska; lingwistyka stosowana; lingwistyka stosowana specjalność Empirical Linguistics and Language Documentation; filologia wschodniosłowiańska specjalność filologia rosyjska; językoznawstwo i zarządzanie informacją; językoznawstwo i zarządzanie informacją specjalność interlingwistyka  

Studia niestacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia: filologia germańska; filologia wschodniosłowiańska specjalność filologia rosyjska; japonistyka  

Studia niestacjonarne 2-letnie drugiego stopnie: filologia germańska; filologia hiszpańska; filologia romańska; filologia wschodniosłowiańska specjalność rosyjska; filologia włoska
11:30Wydział Psychologii i KognitywistykiStudia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia i 2-letnie drugiego stopnia: kognitywistyka  

Studia stacjonarne i niestacjonarne 5-letnie jednolite magisterskie: psychologia

9 czerwca NIEDZIELA

Godz.WydziałForma/poziom/czas trwania/kierunek/specjalność studiów
9:00Wydział Studiów EdukacyjnychStudia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia: pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne; pedagogika specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza; pedagogika specjalność socjoterapia i promocja zdrowia; pedagogika specjalność resocjalizacja; pedagogika specjalność pedagogika środowiskowa i animacja społeczności lokalnych  

Studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia: pedagogika specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną; pedagogika specjalność resocjalizacja z elementami kryminologii; pedagogika specjalność wczesne wspomaganie rozwoju dziecka; pedagogika specjalność poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna; pedagogika specjalność resocjalizacja nieletnich; pedagogika specjalność socjoterapia i promocja zdrowia; pedagogika specjalność zarządzanie oświatą
12:00Wydział Studiów EdukacyjnychStudia stacjonarne 5-letnie jednolite magisterskie: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna; pedagogika specjalna
14:30Wydział Studiów EdukacyjnychStudia niestacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia: pedagogika specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza; pedagogika specjalność resocjalizacja  

Studia niestacjonarne 2-letnie drugiego stopnia: pedagogika specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną; pedagogika specjalność poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna; pedagogika specjalność resocjalizacja z elementami kryminologii; pedagogika specjalność wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  

Studia niestacjonarne 5-letnie jednolite magisterskie: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

15 czerwca SOBOTA

Godz.WydziałForma/poziom/czas trwania/kierunek/specjalność studiów
14:00Wydział Nauk Politycznych i DziennikarstwaStudia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia i 2-letnie drugiego stopnia: bezpieczeństwo narodowe  

Studia niestacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia i 2-letnie drugiego stopnia: bezpieczeństwo narodowe  

Studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia i 2-letnie drugiego stopnia: stosunki międzynarodowe  

Studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia: stosunki międzynarodowe (w języku angielskim)  

Studia niestacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia i 2-letnie drugiego stopnia: stosunki międzynarodowe  

Studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia: zarządzanie państwem  

Studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia: dziennikarstwo i komunikacja społeczna (w języku angielskim); zarządzanie państwem (w języku angielskim)
17:00Wydział Nauk Politycznych i DziennikarstwaStudia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia i 2-letnie drugiego stopnia: politologia  

Studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia i 2-letnie drugiego  stopnia: dziennikarstwo i komunikacja społeczna  

Studia niestacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia i 2-letnie drugiego stopnia: dziennikarstwo i komunikacja społeczna  

Studia stacjonarne i niestacjonarne 2-letnie drugiego stopnia: nowe media w komunikacji  

Studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia: produkcja audiowizualna

16 czerwca NIEDZIELA

Godz.WydziałForma/poziom/czas trwania/kierunek/specjalność studiów
9:00Wydział Prawa i AdministracjiStudia stacjonarne 5-letnie jednolite magisterskie: prawo  

Studia niestacjonarne 5-letnie jednolite magisterskie: prawo
12:00Wydział Prawa i AdministracjiStudia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia i 2-letnie drugiego stopnia: administracja; prawo europejskie  

Studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia: European Legal Studies  

Studia niestacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia i 2-letnie drugiego stopnia: administracja
14:30Wydział Prawa i AdministracjiStudia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia: zarządzanie i prawo w biznesie  

Studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia: kierunek prawno-ekonomiczny; zarządzanie i prawo w biznesie  

Studia niestacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia i 2-letnie drugiego stopnia: zarządzanie i prawo w biznesie
16:30Wydział AnglistykiStudia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia: filologia angielska; filologia angielsko-celtycka; filologia angielsko-chińska; English Studies: Literature and Culture; English Linguistics: Theories, Interfaces, Technologies; studia niderlandystyczne  

Studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia: filologia angielska; Language and Communication in Healthcare; Language, Mind, Technology; studia niderlandystyczne; tłumaczenie konferencyjne polsko-angielskie; tłumaczenie kreatywne i specjalistyczne  

Studia niestacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia i 2-letnie drugiego stopnia: filologia angielska